Wideoteka Edukacyjna


WYTWÓRNIA POMOCY DYDAKTYCZNYCH
mgr Włodzimierz Śmiechowicz
92-503 ŁÓDŹ ul. Smetany 2 lok. 14
R. 471573952   NIP 773-000-28-19
tel./faks 42 671 16 35
tel. kom. 501 800 439
biuro@wideotekaedukacyjna.pl
Wideoteka Edukacyjna - logo      Wideoteka Edukacyjna - płyta DVD Wideoteka Edukacyjna - okładka płyty DVD Wideoteka Edukacyjna - zbiór
DVD dla szkół
   kliknij i szukaj
 >  JĘZYK  POLSKI
 >  EKRANIZACJE LEKTUR SZKOLNYCH
 >  HISTORIA
 >  WYCHOWANIE OBYWATELSKIE
 >  GEOGRAFIA
 >  EDUKACJA  EKOLOGICZNA
 >  BIOLOGIA
 >  EDUKACJA  PROZDROWOTNA
 >  FIZYKA  I  ASTRONOMIA
 >  CHEMIA
 >  TECHNIKA
 >  PODSTAWY  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 >  EDUKACJA  FILOZOFICZNA
 >  WIEDZA O KULTURZE
 >  MUZYKA
 >  PLASTYKA
 >  O  FILMIE
 >  O  TEATRZE
 >  KINO  MISTRZÓW


INFORMATOR

        Wideoteka Edukacyjna - to kolekcja blisko  2 500 filmów edukacyjnych wyemitowanych przez polskojęzyczne stacje telewizyjne i utrwalonych na płytach DVD.
        Zbiór obejmuje wybrane programy edukacyjne przydatne w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
        Zlecenia na nagrania mogą sporządzać wyłącznie szkoły lub biblioteki.
 • aby zlecić dostarczenie kopii nagrań należy:
     - wydrukować   formularz   zlecenia
     - wpisać numery katalogowe i tytuły płyt DVD
     - określić płatnika oraz podać jego NIP
     - opatrzyć zlecenie pieczęcią szkoły
     - wysłać podpisane zlecenie: faksem  42 671 16 35,  pocztą tradycyjną
        lub pocztą elektroniczną: biuro@wideotekaedukacyjna.pl

 • podane ceny zawierają podatek VAT
 • w cenach zawarty jest koszt doręczenia przesyłki do odbiorcy
 • zlecenie realizujemy niezwłocznie
 • faktura będzie dostarczona w paczce wraz z nagraniami
 • należność prosimy uregulować przelewem w ciągu 14 dni
 • informator zaktualizowany 19 sierpnia 2016 r.
powered by ELSNET